Drukuj

12 września 2019 r. w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku, starosta Jerzy Godzik wraz z wicestarostą Wiesławem Wosiakiem oraz skarbnikiem powiatu Ewą Bejgrowicz podpisali umowę o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

Przedmiotem dofinansowania w łącznej kwocie 45 675,00 zł będzie projekt pn. „Nowa szansa dla osób niepełnosprawnych – VI edycja”, który zrealizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie. W jego ramach zostaną sfinansowane zadania ustawowe dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy.