Drukuj

W dniu 10.09.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie decyzją Starosty Kwidzyńskiego zostało zwołane w związku z objęciem powiatu kwidzyńskiego strefą ochronną zagrożenia wirusem ASF.

W spotkaniu z ramienia Starostwa Powiatowego w Kwidzynie udział wzięli Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński, Tomasz Pisarek, członek zarządu powiatu oraz pełnomocnik starosty Bogdan Dubik.
W spotkaniu udział wzięli również Dariusz Treć - Komendant Powiatowy KP PSP w Kwidzynie Karol Kiziniewicz – przedstawiciel Komendanta Powiatowego KPP w Kwidzynie, Jolanta Mielniczak-Biesiekierska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, Marek Sobucki – Inspektor Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie, Wróblewicz – Komendant POADA Kwidzyn, Jacek Kaczmarski – WKU Malbork, Monika Wudarczyk – Nadleśnictwo Kwidzyn, Andrzej Mularczyk – Prezes Powiatowej Rady Łowieckiej, Zbigniew Kitliński – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kwidzynie, Katarzyna Matejczuk i Bogusław Prokop – ARIMR Odział Kwidzyn, Andrzej Szpala i Tomasz Frejnagiel – Urząd Miasta Kwidzyna, Wojciech Dołęgowski – Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Jacek Findling – Urząd Gminy Kwidzyn, Sławomir Słupczyński – Wójt Gminy Ryjewo, Ryszard Ostrowski – Urząd Gminy Gardeja, Elżbieta Krajewska – Wójt Gminy Sadlinki.

Przedmiotem spotkania było dokonanie oceny przygotowania służb i inspekcji odpowiadających za przeciwdziałanie i usuwanie skutków Afrykańskiego Pomoru Świń w związku z decyzją wykonawczą Komisji Unii Europejskiej 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r. o objęciu powiatu kwidzyńskiego obszarem ochronnym.

Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenach dotychczas wolnych od tej choroby oraz podstawowych zasad bioasekuracji. Przedstawiona została obecna sytuacja w kraju oraz możliwe zagrożenia dla powiatu. Ważnym punktem posiedzenia było omówienie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania rozprzestrzenienia się choroby na terenie powiatu.