Drukuj

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, otrzymał odznaczenie Bene Meritus Powiatom. Wyróżnienie przyznane zostało przez zarząd Związku Powiatów Polskich dla osób, które w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju powiatów, a tym samym do poprawy życia mieszkańców w czasie ostatnich dwudziestu lat funkcjonowania samorządów powiatowych.

Odznaczenie wręczono podczas Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, który odbył się w Muzeum Emigracji w Gdyni. Uchwała w sprawie przyznania odznaczenia została podjęta 10 czerwca. Okazją do wręczenia odznaczenia był wrześniowy Konwent. Spotkanie odbyło się w otwartym w 2015 roku Muzeum Emigracji, które umiejscowiono a zaadaptowanym dawnym dworcu morskim.

Uczestnicy konwentu wysłuchali między innymi eksperta, który omówił rolę samorządów w powstrzymywaniu zmian klimatycznych. Omówiono także działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku podejmowane wspólnie z powiatowymi urzędami pracy.

wiad1