Drukuj

W Piątek 15.11.2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Urzędzie Marszałkowskim województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się 11 edycja Projektu pod nazwą „Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania dla osób realizujących działania w zakresie pomocy i integracji społecznej z terenu Województwa Pomorskiego – Srebrne drzewko”.

Z ramienia Powiatu Kwidzyńskiego w wydarzeniu uczestniczył Jerzy Godzik, Starosta Kwidzyński Wiesław Wosiak, Wicestarosta Kwidzyński oraz Renata Majda, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .
Nagroda była przyznawana za wyróżniające się działania na rzecz pomocy i integracji społecznej.
Wśród nagrodzonych nagrodę otrzymał były dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie i w Kwidzynie Kazimierz Gorlewicz.
Wszystkim uczestnikom, a w szczególności Panu Kazimierzowi Gorlewiczowi serdecznie gratulujemy.