Drukuj

Samorząd powiatu dokonał zmian w podziale tegorocznych pieniędzy przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pod koniec marca bieżącego roku rada powiatu określiła zadania i wysokości środków, z których w tym roku mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. PFRON przeznaczył dla powiatu ponad 2,3 mln zł. Kwota 100 tys. zł została przesunięta na zadanie dotyczące utworzenia stanowisk pracy. Zmniejszone zostały o 3,5 tys. zł środki na zadanie sport, kultura, turystyka. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Niewykorzystane środki z turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 7,479 tys. zł przeznaczone zostały na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Pieniądze na rehabilitację społeczną i zawodową:
Rehabilitacja zawodowa – 200.000 zł

Rehabilitacja społeczna – 2.130.384 zł