Drukuj

Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. – Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.