BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przystąpił do realizacji projektu pt. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie reemigrantów w powrocie do kraju oraz zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez umożliwienie im zdobycia, lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które przebywały za granicą Polski przez łącznie minimum 6 miesięcy i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej na terytorium województwa pomorskiego.
Szczegółowe informacje nt. projektu, w tym kryteria udziału, formy wsparcia oraz korzyści dla uczestników znajdują się pod adresem : www.wup.gdansk.pl/powroty

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja