Drukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przystąpił do realizacji projektu pt. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie reemigrantów w powrocie do kraju oraz zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez umożliwienie im zdobycia, lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które przebywały za granicą Polski przez łącznie minimum 6 miesięcy i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej na terytorium województwa pomorskiego.
Szczegółowe informacje nt. projektu, w tym kryteria udziału, formy wsparcia oraz korzyści dla uczestników znajdują się pod adresem : www.wup.gdansk.pl/powroty