BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Infrastruktury (nr pisma DTD-3.4400.877.2019) informuję co następuje:
przepisy art. 140 mb Ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzające kary pieniężne:

  • dla właściciela pojazdu nie zarejestrowanego w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego UE;
  • dla których właściciel nie zawiadomił w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

będą miały zastosowanie do pojazdów sprowadzonych, zbytych lub nabytych po dniu 31.12.2019r.

W związku z tym, właściciele pojazdów nabytych lub sprowadzonych do końca 2019 r. nie będą podlegali ukaraniu.

Załączniki:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja