Drukuj

Zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Infrastruktury (nr pisma DTD-3.4400.877.2019) informuję co następuje:
przepisy art. 140 mb Ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzające kary pieniężne:

będą miały zastosowanie do pojazdów sprowadzonych, zbytych lub nabytych po dniu 31.12.2019r.

W związku z tym, właściciele pojazdów nabytych lub sprowadzonych do końca 2019 r. nie będą podlegali ukaraniu.

Załączniki: