Drukuj

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek we współpracy z lokalnymi partnerami, otworzyło dwa nowe punkty informacyjno-doradcze dla imigrantów, w których imigranci z krajów nie należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą otrzymać niezbędne informacje oraz porady, w tym: specjalistyczne porady prawne, pomoc psychologa dla dziecka oraz rodzin a także informację o aktualnie prowadzonych kursach języka polskiego.

Mieszczą się one w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Hallera 5 w Kwidzynie oraz w Tczewie przy ulicy Krótkiej 9/10.

Do pobrania: