Drukuj

12.02.2020 r. w Kwidzyński Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach w Sali C 1. 04 odbędzie się warsztat nt. bieżącej analizy procesu wdrażania LSR dla obszaru Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2016-2023.

Warsztat obejmować będzie m.in. prezentację stanu wdrażania strategii, warsztat ewaluacyjny. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w warsztacie należy potwierdzić do dnia 7.02.2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (w załączeniu)

Do pobrania: