Drukuj

Trwają spotkania robocze z przedstawicielami samorządów miasta Kwidzyna i gminy Kwidzyn oraz organizacjami pozarządowymi, w sprawie wspólnej realizacji projektu dotyczącego rozwoju usług społecznych.

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ma objąć szeroki wachlarz usług wspierających seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Odbiorcami wsparcia mają być między innymi osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przygotowując projekt przeprowadzono już badanie ankietowe, którego celem było zebranie opinii na temat sytuacji życiowej seniorów z powiatu kwidzyńskiego. Jednym z elementów usług ma być system teleopieki. To różnego rodzaju rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo osobie starszej, która sama przebywa w domu. Mogą to być specjalne opaski, dzięki którym można wezwać pomoc lub robią to same w razie zasłabnięcia. W ramach tworzonego przez powiat projektu ma powstać także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Planuje się, że projekt obejmie cały powiat kwidzyński, a nie tylko partnerów wybranych do jego realizacji.