Drukuj

Podzielono ponad 2,7 mln zł na rehabilitację społeczną i zawodową, które trafiły do powiatu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada powiatu podjęła decyzję w tej sprawie podczas sesji korespondencyjnej. Tegoroczne środki są o ok. 300 tys. zł większe niż w roku 2019. Na dofinansowanie kosztów działania dwóch warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono ponad 1,8 mln zł. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono 200 tys. zł.
Na pozostałe zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono ponad 666 tys. zł. Biorąc pod uwagę wysokość środków oraz skalę potrzeb obniżono dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego o 20% oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o 40% kwoty udziału własnego osoby niepełnosprawnej na zakup danego przedmiotu lub środka z wyłączeniem aparatów słuchowych dla osób dorosłych. W przypadku dofinansowania dla osób dorosłych przy zakupie jednego aparatu słuchowego ustala się kwotę dofinansowania w wysokości 1 tys. zł. Przyjęcie obniżenia dofinansowania do zadań w ramach rehabilitacji społecznej pozwoli na objęcie tą formą pomocy większej liczby osób niepełnosprawnych. Na realizację tych zadań przeznaczono, z uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych w roku ubiegłym, ponad 290 tys. zł.
Na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono 200 tys. zł. Ta forma rehabilitacji z powodu pandemii nie może być realizowana i na razie nie wiadomo, kiedy będzie można z niej skorzystać. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci i młodzież w wieku od 16 do 24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Zaplanowano też pieniądze na dofinansowanie działań związanych ze sportem, kulturą, rekreacją i turystyką osób niepełnosprawnych w kwocie 50 tys. zł. Zadania te realizują głównie organizacje pozarządowe. Nie wiadomo jednak, czy w związku z zagrożeniem koronawirusem uda się je zorganizować. Samorząd powiatu zaplanował 120 tys. zł na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.