Drukuj

Koszenie zieleni na poboczach dróg powiatowych rozpocznie się dwa tygodnie wcześniej niż w poprzednich latach. Dotychczas zabieg był wykonywany po 20 czerwca.

Termin drugiego koszenia pozostanie bez zmian. Koszenie pasów drogowych na całej szerokości zostanie wykonane przy tych samych drogach co w roku 2019. W bieżącym roku planowano w dniach 20 marca - 20 kwietnia sprzątanie pasów drogowych oraz rowów przydrożnych z udziałem skazanych z Zakładu Karnego w Kwidzynie. Podpisana została umowa z Zakładem Karnym i przewoźnikiem na dowóz osadzonych. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem współpraca z Zakładem Karnym została zawieszona do czasu, aż osadzeni będą mogli w bezpieczny sposób wykonać swoją pracę. Sprzątanie ma objąć pasy drogowe przy drogach o łącznej długości ok. 200 km.