BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Spółka Zdrowie - Ratownictwo Medyczne w Kwidzynie otrzymała 100 tys. zł na zakup defibrylatorów.

Umowa w tej sprawie została już zawarta. To jedno z działań podejmowanych przez samorząd powiatu na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Spółka „Zdrowie” Ratownictwo Medyczne została powołana do życia w ubiegłym roku w związku z zapisami ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, nakazującymi zawieranie umów na wykonywanie zadań ratownictwa medycznego jedynie z podmiotami leczniczymi, w tym spółkami kapitałowymi, w których co najmniej 50% udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Powiat w 2019 roku objął 52 proc. udziałów w nowej spółce, natomiast 48 proc. udziałów objęła spółka „Zdrowie”, prowadząca szpital w Kwidzynie.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja