Drukuj

Decyzja Wojewody Pomorskiego o czasowym zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego, w tym warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy.