BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Trwa nabór wniosków i rozpoczęto wypłatę świadczeń w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponad 130 wniosków o przyznanie pomocy złożyli niepełnosprawni mieszkańcy powiatu, w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Pierwsze osoby otrzymały już pieniądze. W programie uczestniczy samorząd powiatu, a realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie. Pomoc adresowana jest do osób, które na skutek zamknięcia placówek nie mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych. Przyznawana kwota to 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres przyznawania świadczenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Z pomocy PFRON mogą skorzystać między innymi uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z wyjątkiem osób, które są mieszkańcami domów pomocy społecznej, uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, podopieczni dziennych domów pomocy społecznej oraz podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON, w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wnioski można składać do 4 września bieżącego roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (tel.: 55 279 99 15 i 55 646 18 00).

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja