BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 24.06.2020r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Z ramienia powiatu kwidzyńskiego w spotkaniu uczestniczył Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński.

Podczas posiedzenia omówiono między innymi aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie kwidzyńskim oraz wydatkowanie środków z Funduszu Pracy w 2020 roku. Przedstawione zostały również informacje dotyczące realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie nowych form pomocy dla przedsiębiorców wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie - Sylwia Tokarska przedstawiła szczegółowe dane dotyczące realizacji form pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, w tym liczbę złożonych i rozpatrzonych wniosków, a także wysokość wypłaconych środków w ramach poszczególnych form wsparcia.
Wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w okresie od 1 kwietnia do 23 czerwca 2020 roku otrzymało łącznie 3454 przedsiębiorców, z czego:
2896 mikroprzedsiębiorcom udzielono jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na łączną kwotę 14.480.000,00 zł;
354 przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników otrzymało dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności na łączną kwotę 969.280,00 zł;
202 przedsiębiorców otrzymało dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na łączną kwotę 2.396.966,87 zł;
2 organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na łączną kwotę 10.943,18 zł

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja