BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W dniu 17 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. Pełnomocnikiem Zarządu Powiatu na posiedzeniu był Wiesław Wosiak – Wicestarosta Kwidzyński.

Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności, udzielono absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2019, podwyższono kapitał zakładowy oraz dokonano zmian w umowie Spółki. Podjęto także decyzję o przełożeniu spraw związanych z uchwaleniem planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok oraz planu na kolejny rok na późniejszy termin. Omówiono także bieżącą działalności Spółki.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja