Drukuj

W dniu 15 lutego 2021r. Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie podpisało porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego 3.

Porozumienie realizowane jest w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmiot ekonomii społecznej i ma na celu podejmowanie i wspieranie wspólnych działań na terenie powiatu kwidzyńskiego, służących rozwojowi sektora ekonomii społecznej poprzez zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznym.
Główne działania i cele projektu:

Projekt skierowany jest do osób fizycznych (w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, samorządów i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów reintegracyjnych.

Aby otrzymać wsparcie, należy spełniać dwa podstawowe kryteria:


Dodatkowych informacji udzieli Państwu Pan Wojciech Zdunek, animator lokalny pracujący na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego –

tel. 601 163 176, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.