Drukuj

1 marca 2021 r. - obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Z uwagi na trwające ograniczenia w zakresie zgromadzeń publicznych, przebieg tegorocznych obchodów będzie miał charakter indywidualny.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 w Katedrze pw. Jana Ewangelisty w Kwidzynie mszą w intencji Żołnierzy Niezłomnych. Z kościoła uczestnicy udadzą się do miejsc pamięci:

W wymienionych miejscach, w godzinach 11:00 – 13:00, wszyscy chętni będą mogli indywidualnie złożyć kwiaty i zapalić znicze. Przed pomnikami i tablicą pamięci wystawione zostaną warty honorowe.

W tym roku, wyjątkowo, nie przewiduje się udziału pocztów sztandarowych, spotkania kombatantów i rodzin, ani przemówień przy pomniku w Marezie. Uroczystości kościelne oraz składanie kwiatów odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, a w szczególności zachowania dystansu min. 1,5 m oraz zakrywania ust i nosa.

Organizatorami obchodów jest Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Miasto Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności. Nad realizacją obchodów czuwa Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, ZHP Hufiec Kwidzyn, ZHR Kwidzyn, I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie, Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus w Kwidzynie i Szkoła Podstawowa w Janowie.

 PLAKAT DZW 3