Drukuj

Od 24 lutego (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei planuje wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, który jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Oprócz działań obejmujących pomoc żywnościową oferowane będą działania towarzyszące, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu odbiorców tej pomocy. Zgodnie z celami programu pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby bezdomne, bezrobotne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe oraz pozostałe grupy odbiorców, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej – 1542, 20 zł lub , 1161, 60 zł na osobę w rodzinie). 24 lutego (środa) w godzinach 8.00 - 14.00 w magazynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardei paczki będą wydawane mieszkańcom Gardei. 25 lutego (czwartek) paczki będą mogli odebrać mieszkańcy miejscowości: Bądki, Czachówek, Czarne Górne, Czarne Dolne, Czarne Małe, Kalmuzy, Klecewo, Osadniki, Otłowiec, Otłówko, Pawłowo, Trumieje, Wilkowo i Wracławek. 26 lutego (piątek) paczki będą mogli odbierać mieszkańcy miejscowości: Albertowo, Cygany, Jaromierz, Klasztorek, Krzykosy, Międzylesie, Morawy, Nowa Wioska, Olszówka, Otoczyn, Rozajny, Rozajny Małe, Wandowo i Zebrdowo. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei informuje, że ze względu na epidemię, każda osoba odbierająca paczkę żywnościową zobowiązana jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególności zakrycia ust i twarzy, dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych oraz zachowania odstępu 2 metrów. Osoby, które nie zachowają wskazanych powyżej zasad nie będą mogły odebrać paczki żywnościowej.