BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Kwidzynie ze względu na zagrożenie koronawirusem uczestniczą w zajęciach domowych. Placówka działa od września 2017 roku.

W trybie stacjonarnym prowadzono różne zajęcia, w tym edukacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz związane z aktywizacją społeczną. Obecnie cała aktywność seniorów odbywa się w warunkach domowych. Terapia zajęciowa pozwala na utrzymanie sprawności manualnej i intelektualnej osób starszych. Seniorzy wykonują różnego rodzaju przedmioty i ozdoby, które są eksponowane w siedzibie Dziennego Domu Pobytu. Podczas pandemii seniorzy potrzebują różnych form wsparcia. W zależności od sytuacji seniorów odwiedza psycholog lub pozostaje z nimi w kontakcie telefonicznym. Seniorzy zostali także objęci pomocą w ramach ogólnopolskiej akcji Wspieraj Seniora. Pracownicy placówki pomagają seniorom w zrobieniu niezbędnych zakupów i dostarczają je do ich domów. Gdy zaistnieje taka potrzeba seniorzy rejestrowani są do lekarza. Dzienny Dom Pobytu Senior + mieści w zmodernizowanym gmachu przy ul. Warszawskiej. Placówką zawiaduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby zostać uczestnikiem zajęć trzeba być mieszkańcem miasta i nie pracować zawodowo. Do udziału w zajęciach przyjmowane są osoby, które ukończyły 60 lat. Dom przeznaczony jest dla osób, które są samodzielne i nie wymagają opieki.
Nie wiadomo jednak kiedy zostanie przywrócony stacjonarny tryb pracy domu.
Na razie seniorzy muszą uczestniczyć w zajęciach domowych.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja