Drukuj

23 lutego w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w spotkaniu uczestniczył Wiesław Wosiak, Wicestarosta Kwidzyński oraz Robert Holiński, pracownik Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
Podczas spotkania podsumowano działalność Stowarzyszenia za rok 2020 i tym samym udzielono absolutorium zarządowi. Przedstawiono bieżące działania Stowarzyszenia oraz podjęto decyzję o zmniejszeniu składu zarządu PLGD o 1 członka. Na zakończenie posiedzenia zostały podjęte uchwały oraz omówione sprawy różne.