Drukuj

Samorząd powiatu będzie kontynuował proces remontów przepustów pod drogami, głównie na tzw. dolnym terenie, najbardziej narażonym na podtopienia.

Pod drogami biegnącymi wzdłuż wałów zinwentaryzowano 89 przepustów. Dotychczas wyremontowano ok. 20 z nich. Sukcesywnie wymieniane są przepusty, które były budowane nawet kilkadziesiąt lat temu. Obecnie stosowana jest nowa, bardziej wytrzymała na obciążenia technologia. Betonowe segmenty zamieniane są jednolitymi rurami z wytrzymałych materiałów. Miejsca, w których przeprowadzone mają zostać roboty, będą uzgadniane ze spółkami wodnymi, gdyż proces konserwacji urządzeń odprowadzających wodę musi uwzględniać funkcjonowanie całego systemu melioracyjnego.