Drukuj

Sięgnij po tytuł MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2014!

Pula nagród ? 85 000 zł

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy od 10 lat organizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych a jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców  zakorzenionych w lokalnej społeczności, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

Patronat honorowy nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Udział w konkursie mogą wziąć podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, o obrotach nie przekraczających 2 mln euro.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą przyjmowane do 13 kwietnia 2014 r.