Drukuj

W ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach od nowego roku szkolnego zacznie funkcjonować Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoła powstanie w wyniku przekształcenia dotychczas istniejącego Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki nowej ofercie edukacyjnej, osoby powyżej 18 roku życia, będą mogły uzyskać średnie wykształcenie i przystąpić do egzaminu maturalnego.

Poza tym absolwenci m.in. Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład ZSP, będą mogli kontynuować naukę przechodząc od razu do drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Taką możliwość stworzyła znowelizowana ustawa o systemie oświaty.