Drukuj

4 i 5 lutego (środa i czwartek) o godz. 17.00 w hotelu Ossa, w powiecie rawskim, starosta Jerzy Godzik weźmie udział w XVIII Zgromadzeniu  Ogólnym Związku Powiatów Polskich. To pierwsze zgromadzenie w nowej kadencji samorządów. Związek Powiatów Polskich  został utworzony w 1999 r. Skupia 316 powiatów i miast na prawach powiatów. Od początku  w działaniach związku uczestniczy powiat kwidzyński. Powiat kwidzyński bierze także aktywny udział

w rankingu, prowadzonym przez ZPP, zajmując od lat czołowe miejsca. W ubiegłym roku powiat otrzymał nagrodę za szczególne zasługi w działaniach na rzecz ochrony środowiska i oszczędzania energii. Powiat od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu, uzyskując najwięcej punktów w działaniach związanych z ochroną środowiska, a także wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nagroda została wręczona 30 czerwca 2014 przez przedstawicieli ZPP, podczas sesji rady powiatu.

5 lutego (czwartek) o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie wicestarosta Andrzej Fortuna będzie przewodniczył posiedzeniu Zespołu Problemowego ds. rzeki Liwy, działającego przy staroście kwidzyńskim. Zespół powstał na wniosek rolników i samorządowców w 2009 roku, po tym jak wody rzeki Liwy zalały setki hektarów upraw. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzających gospodarką wodną, w tym urządzeniami melioracyjnymi, samorządowcy oraz rolnicy. Podczas spotkania zostaną omówione ubiegłoroczne działania zespołu oraz tegoroczny plan pracy. Poruszona zostanie także sprawa planowanych zmian w prawie wodnym. Projekt ustawy zakłada między innymi zwiększenie kompetencji samorządów gminnych w sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych. Projekt zakłada, że to samorządy przejmą odpowiedzialność za  urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, zarządzanych przez spółki wodne. Zadanie to ma być finansowane przez środki  własne, a pieniądze mają pochodzić z obowiązkowych składek, które ponosić mają właściciele gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracji szczegółowej.

6 lutego (piątek) o godz. 17.30 w teatrze miejskim w Kwidzynie, wicestarosta Andrzej Fortuna, weźmie udział w spotkaniu dla przedsiębiorców. Organizatorem spotkania jest burmistrz Kwidzyna. Tego typu spotkania odbywają się każdego roku, jako wyraz podziękowania dla działalności gospodarczej, prowadzonej przez  przedsiębiorców na terenie miasta.