BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Starosta kwidzyński zabiega o utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Kwidzynie.

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu w sprawie orzeczeń muszą obecnie jeździć do Malborka. Powodem jest wzrost liczby osób, które muszą skorzystać z orzecznictwa zespołu. Rocznie dla mieszkańców powiatu wydawanych jest ok. 2000 różnych orzeczeń, w tym także dotyczących wydania karty parkingowej. Od ubiegłego roku karty wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Obecnie siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności mieści się w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70, tel. 55 247 26 96, tel./faks 55 272 80 80. Oprócz orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności, przewodniczący zespołu wydaje karty parkingowe dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Wnioski o ich wydanie można pobrać w siedzibie PCPR w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 30 lub na stronie internetowej centrum: www.kwidzyn.epcpr.pl, a także na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Malborku http://bip.pzon.powiat.malbork.pl/. Wniosek do pobrania znajduje się w zakładce: Formularze.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja