Drukuj

Przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy, w którym określono zakres prac do przeprowadzenia w zabytkowej siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie.

Z uwagi na wysokie koszty, sięgające ok. 9,3 mln zł samorząd powiatu zabiega o pozyskanie pieniędzy pozabudżetowych na realizację przedsięwzięcia. Budynek wymaga nie tylko remontu elewacji, ale pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wewnątrz. Wymiany wymagają: stolarka okienna, wszystkie instalacje (w tym elektryczna i centralnego ogrzewania). Budynek ma zostać dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych uczniów.

Zabytkowy obiekt został zbudowany w latach 1758 - 63 dla rosyjskiego gubernatora generała Wilhelma Fermora. Gmach został zniszczony w czasie II wojny światowej, po odbudowie w latach 50. nieprzerwanie jest miejscem kształcenia kwidzyńskiej młodzieży.