BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Trwa modernizacja drogi Bądki-Wandowo-Jaromierz. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na odcinku z Jaromierza do Wandowa wykonane zostało już tzw. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni za pomocą emulsji i grysów.

Zabieg ma zabezpieczyć drogę, która był modernizowana wcześniej, przed jej niszczeniem. Na odcinku z Bądek do Wandowa trwa budowa chodników. Układana jest też druga warstwa asfaltu. Położona zostanie także trzecia ścieralna warstwa nawierzchni drogi. Koszt inwestycji to ok. 5,8 mln zł. Środki w kwocie 3 mln zł przyznano na modernizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie zostaną wymienione okna. Wybrany został już wykonawca, którym będzie firma z Lublina. Koszt wymiany okien przekroczy 300 tys. zł. Z Uwagi na niż koszt wymiany okien, niż się spodziewano, w szkole wykonane zostaną dodatkowe prace , związane z termomodernizacją obiektu. Poprawiony zostanie także podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszt dodatkowych prac wyniesie ponad 50 tys. zł. Inwestycja zostanie zakończona do 25 sierpnia. Kolejną oświatową inwestycją, która zostanie zrealizowana podczas wakacji, to termomodernizacja i wymiana dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Staszica w Kwidzynie. Inwestycja już trwa i powinna zostać zakończona do końca lipca. Koszt prac wyniesie ok. 400 tys. zł.

Budowa dwóch z czterech przepustów pod drogami powiatowymi została zakończona. Trwa budowa kolejnych dwóch. To kolejny rok, w którym wymieniane są stare, niedrożne przepusty, które mogą sobie nie poradzić z odwodnieniem tzw. dolnego terenu, który narażony jest na podtopienia, związane między innymi z wysokim poziomem wody w Wiśle. W ubiegłym roku wykonano 11 remontów przepustów pod drogami powiatowymi, biegnącymi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Pod drogami, biegnącymi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych znajduję się  ok. 90 przepustów. Dotychczas wyremontowano już  ponad 30 z nich.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja