Drukuj

Ponad 70 tys. m2 nawierzchni dróg powiatowych zostanie objętych tzw. powierzchniowym utrwaleniem. Zabieg ten zabezpiecza zmodernizowane i wyremontowane drogi przed niszczeniem, szczególnie w okresie zimowym.

Prace zostaną wykonane na rożnych odcinkach dróg powiatowych we wszystkich gminach. Poza tym 16 tys. m2 dróg obejmie ścinka poboczy. Wykonano już zabieg polegający na odkrzaczeniu poboczy. Zostanie on powtórzony jeszcze raz w tym roku. Dzięki wszystkim zabiegom poprawione zostanie bezpieczeństwo użytkowników dróg. Oprócz tego przeprowadzone zostaną także remonty chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Cygany, Brokowo, Janowo, Gurcz i Rozajny Małe.