Drukuj

Rozpoczęły się wiosenne remonty dróg powiatowych. Naprawy nawierzchni będą prowadzone na drogach powiatowych we wszystkich gminach powiatu.

Po wykonaniu tzw. remontów cząstkowych planowane są w tym roku kolejne prace związane z utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami. Tego typu konserwacja pozwala na ograniczanie każdego roku zakresu napraw nawierzchni po okresie zimowym. Zabieg ten zostanie w tym roku przeprowadzony po raz czwarty. W ubiegłym roku objęto tego typu pracami ponad 70 tys. m2 nawierzchni dróg powiatowych we wszystkich gminach.

Planowane są także remonty przepustów oraz inne prace konserwacyjne na drogach powiatowych.