Drukuj

30.05.2016 r.  Starosta Jerzy Godzik oraz Członek Zarządu  Danuta Woronowicz  uczestniczyli w posiedzeniu XXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w  Kwidzynie.

Tym razem to Kwidzyn gościł radnych województwa pomorskiego. Celem wyjazdowych sesji Sejmiku, oprócz ukazania pracy radnych województwa, jest także prezentacja siły i znaczenia zróżnicowanych części województwa pomorskiego.

Tematami przewodnimi, oprócz obowiązkowych punktów była dyskusja dotycząca rynku pracy oraz kształcenia zawodowego w województwie pomorskim wraz z informacją Zarządu Województwa Pomorskiego, dotyczącą trendów na rynku pracy oraz potrzeb i perspektyw w zakresie kształtowania sieci szkół zawodowych, uwzględniających potrzeby regionu. Radni oraz zaproszeni goście mogli zapoznać się  z przedstawioną przez Wiesława Byczkowskiego – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego informacją na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz sprawozdaniem z pracy Zarządu Województwa Pomorskiego.

Natomiast Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawił informację o  podejmowanych działaniach w okresie między sesjami oraz o korespondencji wpływającej do Kancelarii Sejmiku.

Ponadto podczas sesji w  Kwidzynie Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.