Drukuj

Po raz dziesiąty w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach 7 czerwca br. odbył się festyn pod hasłem „Barcickie Lasy”. Głównym organizatorem byli nauczyciele  z SOSW Barcice.

Jak co roku impreza przygotowywana była z wsparciem okolicznych nadleśnictw. Starostwo reprezentowali Wicestarosta Andrzej Fortuna i Członek Zarządu Włodzimierz Dawidowski. Patronat nad imprezą objął Jerzy Śnieg – Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

W trakcie festynu zorganizowano drużyny, które pod przewodnictwem leśników wędrowały po lesie, poznając przyrodę i wykonując rozmaite zadania. Wyprawom przyświecało hasło „Wędrówki po lesie”, toteż w ich trakcie zwracano uwagę na zasady bezpiecznego przebywania w lesie czy w plenerze oraz zasady szanowania przyrody.

Dodatkowymi atrakcjami zorganizowanymi podczas festynu były warsztaty tematyczne – m.in. tłoczenie soku z jabłek, chodząca maskotka, modelowanie balonów, warsztaty lizakowe.

Inicjatywa organizowania pikniku daje wyraz współpracy placówki z środowiskiem lokalnym, jest okazją do wartościowego poznawczo, radosnego spędzania czasu wśród tytułowych barcickich lasów.