Drukuj

17 czerwca (piątek) o godz. 10.00 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach (gmina Kwidzyn) wicestarosta Andrzej Fortuna weźmie udział w walnym zgromadzeniu Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią.

W czerwcu 2009 r. samorząd powiatu kwidzyńskiego podpisał umowę z EACI o dotację z programu  Inteligent Energy Europe II  (Inteligentna Energia dla Europy) na utworzenie regionalnej agencji energetycznej.

W grudniu 2009 r. zostało założone i zarejestrowane Stowarzyszenie Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią. Budżet projektu wynosił 333 tys. euro z czego 75%, czyli ok. 250 tys. euro stanowiło dofinansowanie Komisji Europejskiej.

Działalność agencji to przede wszystkim promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, kompleksowa promocja rozwiązań energooszczędnych oraz usługi doradcze i szkoleniowe