Drukuj

W Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto przetarg dotyczący utworzenia bazy danych obiektów topograficznych oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na potrzeby cyfrowej mapy powiatu.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. Cyfrowa mapa pozwala bardzo szybko uzyskać informacje na temat określonych obiektów, np. o ich parametrach technicznych.Może zawierać między innymi informacje o istniejących i projektowanych sieciach lub obecnie budowanych.

Ze względu uzyskane w rozstrzygniętym przetargu oszczędności, planuje się jeszcze ogłoszenie kolejnego przetarg na potrzeby geodezji, obejmującego  modernizację ewidencji budynków i obiektów na terenie powiatu. To zadanie, o ile procedura wyłaniania wykonawcy przebiegnie zgodnie z planem, ma zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.