Drukuj

Po prawie roku starań samorząd powiatu uzyskał zgodę na wycięcie 25 drzew przy zmodernizowanej drodze Bądki-Wandowo-Jaromierz.

To mniej niż w złożonym wniosku, w którym ujęto 111 drzew. Wycięcie drzew miało pozwolić na budowę bezpiecznych zatok autobusowych oraz poszerzenie drogi. Przed ubiegłoroczną modernizacją drogi nie pozwolono jednak dokonać wycinki.
Na wniosek powiatu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku uchyliło pod koniec ubiegłego roku negatywną decyzję wójta gminy Gardeja w tej sprawie, opartą na negatywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wniosek został skierowany do ponownego rozpatrzenia. Ze względu na okres ochronny obecna decyzja pozwala na wycięcie wytypowanych drzew w październiku. Uzyskana zgoda obejmuje zbyt mało drzew, aby dokonać poszerzenia drogi, być może uda się jednak wybudować zatokę autobusową.

Pozytywnie zostały natomiast rozpatrzone niektóre wnioski powiatu w sprawie wycięcia pojedynczych drzew przy drogach powiatowych, znajdujących się na terenie gmin. To drzewa, które zagrażają użytkownikom dróg.