BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Samorząd powiatu pomoże z finansowaniu modernizacji drogi Mareza - Korzeniewo.

Powiat kwidzyński został partnerem projektu gminy Kwidzyn, która na modernizację drogi uzyskała dotację z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zmodernizowana zostanie cała droga o długości ok. 4,3 km. Oprócz wykonania nowej nawierzchni zostaną utwardzone i poszerzone pobocza, przebudowane zjazdy i skrzyżowanie w Korzeniewie z drogą powiatową do Lipianek. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego 50% zostanie pokryte z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, zaś po 25% poniosą gmina Kwidzyn oraz partner projektu - samorząd powiatu kwidzyńskiego.

Inwestycja zostanie wykonana w tym roku. Władze powiatu deklarują przejęcie drogi po zakończeniu inwestycji, czyli jej przekwalifikowanie z drogi gminnej na powiatową.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja