Drukuj

Samorząd powiatu pomoże z finansowaniu modernizacji drogi Mareza - Korzeniewo.

Powiat kwidzyński został partnerem projektu gminy Kwidzyn, która na modernizację drogi uzyskała dotację z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zmodernizowana zostanie cała droga o długości ok. 4,3 km. Oprócz wykonania nowej nawierzchni zostaną utwardzone i poszerzone pobocza, przebudowane zjazdy i skrzyżowanie w Korzeniewie z drogą powiatową do Lipianek. Koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł, z czego 50% zostanie pokryte z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, zaś po 25% poniosą gmina Kwidzyn oraz partner projektu - samorząd powiatu kwidzyńskiego.

Inwestycja zostanie wykonana w tym roku. Władze powiatu deklarują przejęcie drogi po zakończeniu inwestycji, czyli jej przekwalifikowanie z drogi gminnej na powiatową.