BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W związku z rezygnacją pracodawcy z realizacji zadania dotyczącego zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy i kosztów szkolenia tych pracowników,

na inne zadania została przesunięta kwota 44 tys. zł ujęta w środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Kwotę w wysokości  22 tys. zł przesunięto na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Ze względu na duże zainteresowanie tą formą wparcia przeznaczono kwotę w wysokości  22 tys. zł na zwiększenie środków związanych z podjęciem działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegółowych informacji na temat wsparcia dla osób niepełnosprawnych udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Aktualny podział środków:

Rehabilitacja zawodowa - 250 tys. zł

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 125 tys. zł
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej – 125 tys. zł

Rehabilitacja społeczna – ponad 1,87 mln zł

  • działalność warsztatów terapii zajęciowej - ponad 1,4 mln zł
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 90 tys. zł
  • sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych - 60 tys. zł
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 194 tys. zł
  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 80 tys. zł

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja