Drukuj

W związku z rezygnacją pracodawcy z realizacji zadania dotyczącego zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy i kosztów szkolenia tych pracowników,

na inne zadania została przesunięta kwota 44 tys. zł ujęta w środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Kwotę w wysokości  22 tys. zł przesunięto na zadanie dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Ze względu na duże zainteresowanie tą formą wparcia przeznaczono kwotę w wysokości  22 tys. zł na zwiększenie środków związanych z podjęciem działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegółowych informacji na temat wsparcia dla osób niepełnosprawnych udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Aktualny podział środków:

Rehabilitacja zawodowa - 250 tys. zł

Rehabilitacja społeczna – ponad 1,87 mln zł