BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Rozpoczyna się drugie w tym roku koszenie poboczy dróg powiatowych. Zakres prac będzie podobny do pierwszego etapu prac.

Obejmie koszenie skarp, przeciwskarp i rowów melioracyjnych. Zabieg obejmie połowę dróg powiatowych. Przy drogach o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym koszenie zostanie wykonane ponownie na szerokości 2 m od skraju jezdni.

Zaplanowano także przeprowadzenie prac remontowych na drogach. Wyremontowany zostanie ponad 4 km odcinek drogi powiatowej od mostu przez Wisłę do skrzyżowania w Pastwie z drogą prowadzącą w kierunku Janowa.

Wykonane zostaną również naprawy dróg, które uległy uszkodzeniu podczas ulewnych deszczów.

Ponadto samorząd powiatu zamierza wykonać wymianę kilku przepustów pod drogami. Prace zostaną wykonane po uzgodnieniach ze Spółkami Wodnymi, które mają zagwarantować, że woda z nowych przepustów zostanie odprowadzona poprzez sieć melioracji szczegółowej.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja