Drukuj

Doroczne Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej zostały wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Słowiańskiej w Kwidzynie. Oprócz dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego, wzięli w niej udział między innymi Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego, wicestarosta Wiesław Wosiak, członkowie zarządu Danuta Woronowicz, Tomasz Pisarek i Jacek Grzebisz, senator Leszek Czarnobaj i Marek Krzykowski - Honorowi Ambasadorowie Powiatu Kwidzyńskiego oraz Katarzyna Bednarek, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w radzie powiatu kwidzyńskiego. Przybyli również Piotr Widz, wiceburmistrz Kwidzyna, przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szkołami. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały sukcesy wyróżnionych nauczycieli.
Beata Szynkiewicz, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, uzyskała złoty Medal za Długoletnią Służbę. Medal przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Alicja Tubaja nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie znalazła się natomiast wśród dziesięciu najlepszych nauczycieli w województwie pomorskim w konkursie „Nauczyciel Pomorza 2019”, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Starosta kwidzyński pogratulował nauczycielom dyplomowanym z tytułu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. To Mariusz Olchowik, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie, Wojciech Kozłowski z Zespołu Szkół nr 1 w Kwidzynie Maria Kochanowska z Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie oraz Piotr Kisiel z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Nagrody Starosty Kwidzyńskiego otrzymali: Anna Badura (Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Kwidzynie), Sebastian Bednarczyk (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach), Elżbieta Braun (ZSO 2 w Kwidzynie), Ewelina Braun (ZSO2 w Kwidzynie), Tomasz Brodacki (ZS w Prabutach), Dorota Buzanowska (CKZiU w Kwidzynie), Aleksandra Czarnobaj (ZSG w Kwidzynie), Henryk Czyżewski (ZS nr 2 w Kwidzynie), Iwona Grodecka-Trautsolt (ZS nr 2 w Kwidzynie), Wojciech Kapica (ZSO nr 2 w Kwidzynie), Wiesław Kita (ZS nr 1 w Kwidzynie), Hanna Kosińska (ZSO nr 1 w Kwidzynie), Marlena Kotłowska (ZS nr 2 w Kwidzynie), Beata Krzeszowska-Sarzyniak (ZSO nr 1 w Kwidzynie), Robert Majdziński (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie), Agnieszka Maślanka (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie), Katarzyna Opacka (ZS nr 1 w Kwidzynie), Marcin Ostrowski (Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Kwidzynie), Elżbietę Polakiewicz (SOSW w Barcicach), Joannę Poźniak (ZSO nr 1 W Kwidzynie), Jadwiga Rozalska-Antoszewską (CKZiU w Kwidzynie), Michał Stalmirski (ZS w Prabutach) Beata Strzelczyk (ZSO nr 2 w Kwidzynie), Dariusz Wichowski (CKZiU w Kwidzynie), Sebastiana Więckowski (ZSO nr 1 w Kwidzynie), Jerzy Wojciechowski (ZS nr 1 w Kwidzynie), Danuta Wiśniewska (CKZiU w Kwidzynie), Ewa Wojtaś-Śmiejkowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie) i Beata Sandomierska (Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Kwidzynie).
Podczas uroczystości podziękowano także pracodawcom, którzy aktywnie włączają się w kształcenie zawodowe uczniów szkół powiatowych oraz w realizację projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów”, a także nowym partnerom z lokalnego rynku pracy. Podziękowania skierowano na ręce przedstawicieli KBR Poland, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Tor-Pal International Paper Kwidzyn, Lacroix Electronics, Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie, Robi, Nowoczesne Systemy Grzewcze, Ekotec, ITR.PL, Edu Consulting oraz Terenów Zielonych.