Drukuj

Starosta Jerzy Godzik i wicestarosta Andrzej Fortuna, członkowie zarządu powiatu Danuta Woronowicz i Włodzimierz Dawidowski oraz a także radni powiatu z przewodniczącym Jerzym Śniegiem uczestniczyli w  uroczystości otwarcia nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie.

Gości powitała Barbara Hinc, dyrektor ośrodka, która podziękowała samorządowi za stworzenie bardzo dobrych warunków dla wychowanków, podkreślając, że powstał obiekt jest nie tylko przestronny, kolorowy, przyjazny i bezpieczny dla uczniów, rodziców i pracowników, ale także został wyposażony w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne.

Uroczystość, w której udział wziął  także senator Leszek Czarnobaj, została  połączona z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w powiecie kwidzyńskim.

Budynek przy ul. Ogrodowej był dawniej siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków SOSW. Koszt inwestycji wyniósł ok. 2,5 mln zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W ramach placówki działają szkoła podstawowa, gimnazjum  oraz szkoła przysposabiająca do pracy.