Drukuj

40. rocznicę działalności obchodził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach. Z tej okazji uroczyście podsumowano działalność placówki.

W uroczystości udział wzięli między innymi członkowie zarządu powiatu Danuta Woronowicz i Włodzimierz Dawidowski.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjonują przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Placówka została utworzona w 1972 r. Ośrodek zapewnia edukację dzieci z autyzmem oraz wielospecjalistyczną terapię, w tym logoterapię, indywidualną terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową, hydroterapię oraz hipoterapię. Placówka ma internat, w którym może przebywać 48 wychowanków. Poza tym dzieciom proponuje się rozwijanie zainteresować w takich dziedzinach, jak: sport, teatr, informatyka, muzyka, plastyka i turystyka ekologiczna. Zajęcia indywidualne prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Dwa lata temu placówka przeszła gruntowną modernizację. Samorząd powiatu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 2,8 mln zł, z tego połowa to pieniądze unijne. Obiekt w Barcicach został dostosowany do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, BHP oraz przeciwpożarowych. W obiekcie od kilku lat znajduje się kotłownia ekologiczna na biomasę. Zamontowane zostały także kolektory słoneczne.