BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

20 kwietnia 2012 r. Jerzy Godzik, starosta kwidzyński i Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu, wręczyli Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Kwidzyńskiego.

W uroczystości udział wzięli między innymi poseł Jerzy Kozdroń, senator Leszek Czarnobaj oraz przedstawiciele samorządów gmin w powiecie kwidzyńskim.

Uroczystość odbyła się w kwidzyńskim zamku. Nagrody za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu oraz za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności zostały przyznane po raz trzynasty.Przyznane zostały także nagrody starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kulturyorazza osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego za praktyczne wdrażanie w życie idei samorządności

Sołectwo Glina? nagroda za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej ?LIWA?- nagroda za promocję i rozwój turystyki na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz integrowanie w tym zakresie działań samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych związanych z branżą turystyczną.

Ewa Majewska- nagrodzona za wkład w popularyzację historii i tradycji Dolnego Powiśla oraz realizację przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność gminy Ryjewo.

 

Honorowe Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej GARDANUM - nagroda za integrowanie i aktywizację lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Koło Aktywnej Pomocy ?Nadzieja? w Kwidzynie- nagroda za organizację akcji charytatywnych oraz propagowanie wśród mieszkańców Kwidzyna działań na rzecz najuboższych.

Fundacja ?Rodzina Ediego?- nagroda za podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz integrowanie wokół tego celu lokalnej społeczności powiatu kwidzyńskiego.

 

Doroczna Nagroda Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie -nagroda za zrealizowanie w 2011 r. nowatorskiego projektu  ?Ginące rzemiosło Dolnego Powiśla. Warsztaty hafciarskie?, propagującego kulturę Dolnego Powiśla oraz integrującego społeczność gminy Kwidzyn.

Aleksander Łubiński  - nagroda za popularyzowanie sztuki fotografii wśród mieszkańców Kwidzyna oraz dokumentowanie historii najnowszej miasta Kwidzyna i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "Ojczyzna"w Kwidzynie -nagroda za wkład w życie kulturalne Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego, w szczególności organizację imprez o zasięgu powiatowym.

 

Doroczna Nagroda Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Andżelika Przybylska- nagroda za uzyskanie w 2011 roku wysokich wyników w rzucie dyskiem.

Mateusz Szczypior -nagroda za uzyskanie znakomitych wyników sportowych w radioorientacji sportowej.

Joanna Karwowska- nagroda dla trenera zasłużonego w osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja