Drukuj

W dniu 29 kwietnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego ustanowione zostało w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Powiatu Kwidzyńskiego, przyjętego uchwałą Nr XLVI/343/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 113, poz. 2342 z późn. zm.). Celem programu jest promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, zachęcanie ich do reprezentowania powiatu w konkursach i olimpiadach, doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów oraz promocja powiatu.

Stypendia wręczone zostały w kategorii za wybitne wyniki w nauce po I semestrze roku szkolnego 2009/2010. Otrzymało je 9 uczniów z 2 zespołów szkół ogólnokształcących powiatu:

  1. Szymon Młodzianowski - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  2. Aleksandra Arumińska - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  3. Anna Pilśniak - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  4. Klaudia Spaczyńska - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  5. Monika Biskup - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  6. Artur Pilśniak - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  7. Paulina Korol - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
  8. Daniel Ostaszewski - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie
  9. Adrian Szewczyk - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie