Drukuj

19 lutego 2009 r. w Teatrze Miejskim w Kwidzynie uczczono jubileusz 10-lecia powstania powiatu kwidzyńskiego.

W uroczystości wzięli udział między innymi radni i członkowie zarządów wszystkich kadencji, przewodniczący rad gmin, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz pracownicy starostwa.

IMG 0001 1

W kwidzyńskich obchodach uczestniczyli między innymi radni i członkowie zarządów wszystkich kadencji, przewodniczący rad gmin, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz pracownicy starostwa.

Od lewej: Andrzej Krzysztofiak ? Burmistrz Miasta Kwidzyna, Janusz Lewandowski ? poseł do Parlamentu Europejskiego, Leszek Czarnobaj ? były Starosta Kwidzyński, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Jerzy Godzik - Starosta Kwidzyński, Andrzej Fortuna - Jerzy Godzik - Wicestarosta Kwidzyński.

Powiat został utworzony 1 stycznia 1999 roku. Jest jednym z 379 powiatów w Polsce. Rada powiatu rozpoczęła pracę jesienią 1998 roku. Pierwszym przewodniczącym rady powiatu został Mirosław Górski, natomiast starostą Leszek Czarnobaj, który funkcję tę pełnił przez dwie kadencje.

Na kwidzyńskie obchody przyjechał także Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i Honorowy Obywatel Kwidzyna. Uroczystość miała szczególny charakter, gdyż została połączona z wręczeniem przyznanego starostwu certyfikatu ISO 9001:2000. Andrzej Zwolak, przewodniczący rady, podkreślił, że należy być dumnym z osiągnięć powiatu kwidzyńskiego oraz podziękował wszystkim, którzy pracowali i pracują na rzecz powiatowej społeczności. Jerzy Godzik, starosta kwidzyński przypominał o sukcesach powiatu związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Zapowiedział, że powiat będzie wykorzystywał szanse, jakie dają między innymi środki z Unii Europejskiej. Swoje wystąpienia mieli również Leszek Czarnobaj, wicemarszałek województwa pomorskiego i Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Otwarcia uroczystości dokonał Andrzej Zwolak -  Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

Leszek Czarnobaj - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego omówił początki samorządności w powiecie kwidzyńskim.

Podczas uroczystości Andrzej Kufel, przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków, wręczył Jerzemu Godzikowi certyfikat jakości ISO 9001:2000, podkreślając, że auditowany pod koniec ubiegłego roku system zarządzania działa zgodnie z normami ISO 9001:2000. Zakres certyfikacji objął świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań własnych, a także zleconych ustawami zadań administracji rządowej, w celu zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej oraz zapewnienia wszechstronnego  rozwoju powiatu.

Opis Andrzej Kufel, przedstawiciel Polskiego Rejestru Statków, wręczył Jerzemu Godzikowi certyfikat jakości ISO 9001:2000

Pamiątkowe zdjęcia radnych i członków zarządu wszystkich kadencji oraz pracowników starostwa powiatowego.

Uroczystość 10-lecia utworzenia powiatu kwidzyńskiego miała także część artystyczną. Na scenie wystąpił Ireneusz Krosny.

Uroczystość 10-lecia utworzenia powiatu kwidzyńskiego zakończył występ Ireneusza Krosnego.